1. Väl inne på panelen trycker du på ”Alla sidor” under fliken ”Sidor

  1. Klicka på rubriken på den sida du vill redigera.

  1. Hitta det ”Element” som du vill redigera. Håll musen över detta element och klicka på pennan () som kommer upp.

  1. Klicka på denna ikonen, (), för att öppna upp fler verktyg. Här kan du redigera likt du redigerar i ”Word”.
  2. När du är nöjd klickar du på ”SAVE” eller om du ej är nöjd så kan du klicka på ”CANCEL” så sparas inga ändringar.

  1. När du har gjort alla ändringar kan du förhandsgranska dina ändringar genom att klicka på ”Förhandsgranska”.
  2. Slutligen för att spara dina ändringar trycker du på ”Uppdatera”.